PROČ PRÁVĚ K NÁM?

„ Naší prohlídkou získate prohled o svojom zdravotním stave, ušetříte čas a absolvujete komplexní vyšetřní u odborníkú, všechno během jedného dopoledne“

ÚSPORA ČASU

Všechna oddělení jsou umístěna v jedné budově - v ÚLZ Praha a probíhají v nepracovní dobu. Doba vyšetření je asi 6 hodin, přičemž klienti přecházejí systematicky z oddělení na oddělení. Při absolvování celé šířky vyšetření klasickým způsobem by vyšetření trvala přibližně dva měsíce. Rovněž máte právo na přednostní objednání na vyšetření při nepředvídaných zdravotních problémech, které se objeví během roku po absolvování prohlídky.

ZDRAVOTNÍ SERVIS

Všechna oddělení jsou umístěna v jedné budově - v ÚLZ Praha a probíhají v nepracovní dobu. Doba vyšetření je asi 6 hodin, přičemž klienti přecházejí systematicky z oddělení na oddělení. Při absolvování celé šířky vyšetření klasickým způsobem by vyšetření trvala přibližně dva měsíce. Rovněž máte právo na přednostní objednání na vyšetření při nepředvídaných zdravotních problémech, které se objeví během roku po absolvování prohlídky.

ODBORNÝ ROZBOR

Provádí se i hloubková analýza buněk a speciální hloubkový rozbor krve, kterým se zjišťuje případná přítomnost rakovinotvorných buněk. Tento rozbor se běžně neprovádí. Vývoj zdravotního stavu klienta se sleduje průběžně, výsledky vyšetření zůstávají v počítačové databázi a každý rok se zpracovává srovnávací vyšetření.

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

Prohlídka je prováděná odborníky - specialisty, kteří se v uvedeném termínu věnují pouze klientům CAMC plus s.r.o. V zdravotnickém zařízení nejsou přítomni jiní pacienti.