SPOLUPRÁCE

Ústav Leteckého Zdravotníctvi

CAMC plus s.r.o. realizuje Nadstandardní zdravotní program ve spolupráci s Ústavem leteckého zdravotnictví Praha (ÚLZ), který od svého založení až po současnost poskytuje zázemí na provoz diagnostického, léčebného a posudkového zařízení pro civilní a vojenský letecký personál. Ústav v čele s ředitelem MUDr. Petrem Chmátalem, Ph.D, MBA disponuje nejmodernější diagnostickou technikou, kterou v rámci program nabízíme naším klientům.