SEZNÁMTE SE S NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ

Společnost CAMC plus s.r.o. působící na českém trhu již od roku 1998 si od svého vzniku prošla mnohými změnami. Cílem nadstandardní lékařské péče v CAMC plus ale zůstává poskytovat našim klientům kvalitní starostlivost v oblasti jejich zdraví. Společně se snažíme přispívat k šíření významu prevence a snižovaní počtu úmrtí na dnes již úspěšně léčitelné choroby.

ČTĚTE VÍCE

PROČ PRÁVĚ K NÁM?

ÚSPORA ČASU

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

ODBORNÝ ROZBOR

ZDRAVOTNÍ SERVIS

Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.

SPOLUPRÁCE

Ústav Leteckého Zdravotníctvi

CAMC plus s.r.o. realizuje Nadstandardní zdravotní program ve spolupráci s Ústavem leteckého zdravotnictví Praha (ÚLZ), který od svého založení až po současnost poskytuje zázemí na provoz diagnostického, léčebného a posudkového zařízení pro civilní a vojenský letecký personál. Ústav v čele s ředitelem MUDr. Petrem Chmátalem, Ph.D, MBA disponuje nejmodernější diagnostickou technikou, kterou v rámci program nabízíme naším klientům.

ROZSAH VYŠETŘENÍ

ODBĚR MOČE A KRVE PRO LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
Prohlídka je zahájená vyšetřením krve, konkrétně se kontroluje: krevní obraz, sedimentace, biochemické parametry - cholesterol a glykémie; jaterní testy - ALT, AST, GMT, bilirubin, ze kterých lze s určitou pravděpodobností odhadnout, jak závažně jsou játra poškozena; kyselina močová, a vyšetření moče na přítomnost bílkovin, krve a cukru.
ROZBOR NA ONKOGENNÍ MARKERY
Součástí prohlídky je speciální rozbor buněk a tkání s onkologickým zaměřením, v rámci kterého je možné definovat prekancerózu, což je určitý předstupeň nádorové choroby. Tento rozbor se v rámci běžné prohlídky neprovádí. U mužů nad 45 let věku odebíráme tzv. PSA (prostatický specifický antigen), tj. ukazatel, který je několikanásobně zvýšen u mužů s rakovinou prostaty. U žen nad 40 let věku odebíráme tzv. CEA (karcinoembryonální antigen), který je několikanásobně zvýšen u žen s rakovinou prsu.
KOMPLEXNÍ INTERNÍ VYŠETŘENÍ
Na interním oddělení je zjištěna podrobná anamnéza, provedeno fyzikální vyšetření, tj. vyšetření pohledem, pohmatem, poklepem a poslechem, změřen krevní tlak a puls, a přehodnocení osobní a rodinné zdravotní anamnézy, výsledky z rozboru krve, moči a testu Hemoglobinu.
FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ
SPIROMETRICKÉ Dokáže zhodnotit vitální kapacitu plic - jaké množství vzduchu jsou plíce schopné pojmout a jak rychle je vzduch vydechován z plic. ECHOKARDIOLOGICKÉ Je to jedna z nejdůležitějších zobrazovacích metod v současnosti, kontroluje se činnost srdce speciální počítačovou technologií - ultrazvukovým vyšetřením srdce, které se využívá na zobrazení srdce v pohybu, kontroluje velikost a šířku srdeční stěny, umožňuje ověřit stav a funkčnost srdečních chlopní, poskytuje informace o jejich velikosti a struktuře, zobrazuje i samotný tok krve v jednotlivých fázích činnosti srdce a umožňuje odhalit existenci srdečních vad. VELO – ERGOMETRICKÉ Jedná se o zátěžová vyšetření na bicyklovém ergometru křivka při zátěži na kole a opakovaným měřením krevního tlaku s průběžným popisem nálezu a vyhodnocení. Kladou se vyšší požadavky na výkonnost srdce a je velká pravděpodobnost odhalení možného zúžení koronárních srdečních tepen, což je příčina tzv. ischemické choroby srdeční, která se může projevovat různě (bolestmi na prsou - angina pectoris, infarktem myokardu, ale i smrtí).
VYŠETŘENÍ ORGÁNŮ BŘIŠNÍ DUTINY A MALÉ PÁNVE
Jedná se o jedinečné vyšetření až sedmi orgánů ultrazvukem (ženy: štítná žláza, prsa, játra + žlučník a žlučové cesty, slinivka břišní, ledviny, močový měchýř, děloha; muži: štítná žláza, játra + žlučník a žlučové cesty, slinivka břišní, ledviny, močový měchýř, prostata). Takto lze odhalit už počínající přestavbový proces v uvedených orgánech, či přítomnost kaménků v žlučovém čimočovém systému.
GYNEKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ U ŽEN
Provádí se odběr buněčných stěrů na cytologickou diagnostiku a základní preventivní gynekologické vyšetření.
KOMPLEXNÍ ORL VYŠETŘENÍ
Velký důraz je kladen na vyšetřování smyslových orgánů. V rámci krčního, nosního se kontroluje – hrtan, sliznice, hlasivky, vchod do průdušnice, nosní dutina, kontrola uzlin. Ušní vyšetření se provádí audiometrem, které odhalí postižení vnitřního ucha, také vyšetření sluchové ostrosti, vysoké a hluboké tóny a nedoslýchavost.
OČNÍ VYŠETŘENÍ
Oční oddělení disponuje oftalmologickými přístroji, které jsou v celé republice unikátní. Kontroluje se zraková ostrost na dálku a blízko, refrakce, korekce, nitrooční tlak, přední segment a oční pozadí vyšetřované laserem, který umožňuje mapování sítnice. Lékaři provádějí i operace katarakty a glaukomu ve spolupráci s očním oddělením Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích.
DENTÁLNÍ HYGIENA
NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Zhodnocení neurologických obtíží, především bolestí páteře; neurologické vyšetření (reflexy, čití) a návrh případné léčby obtíží.
ZÁVĚREČNÉ VYŠETŘENÍ

Kontakt

Adresa ULZ

Ústav leteckého zdravotníctví
Generála Píky 1
Praha Dejvice

Adresa společnosti

CAMC plus s.r.o.
U Zeleného ptáka 1156/1
148 00 Praha 4 - Kunratice

Kontaktní osoba

Ing. Anna Barbuščáková
mobil: +420 603 496 771
e-mail: camcplus@seznam.cz